Политика за поверителност

В сила от: 3 юли 2018 г.

Green Cape Media („ние“, „нас“ или „нашия“) управлява уебсайта www.greencapemedia.com („Услугата“).

Тази страница ви информира за нашата политика по отношение на събирането, използването и разкриването на лични данни при използването на нашата Услуга и вариантите за избор, които се свързали с тези данни.

Ние използваме вашите данни за предоставяне и подобряване на Услугата. Използвайки Услугата, вие се съгласявате със събирането и използването на информация в съответствие с тази политика. Ако не е определено друго в настоящата Политика за поверителност, термините, използвани в тази Политика за поверителност, имат същото значение, както и в нашите Общи условия, достъпни на сайта www.greencapemedia.com

Събиране и използване на информация

Ние събираме няколко различни вида информация за различни цели, за да ви предоставяме и подобряваме нашата Услуга.

Видове събирани данни

Лични данни

Докато използвате нашата Услуга, ние може да ви поискаме да ни предоставите определена информация, която може да ви идентифицира лично, която може да се използва във връзка с вас или за идентифициране („Лични данни“). Личната информация може да включва, но не се ограничава до:

Имейл адрес

Собствено и фамилно име

Телефонен номер

Адрес, държава, провинция, пощенски код, град

Бисквитки и данни за използване

Данни за използване

Ние можем също така да събираме информация за начина, по който се осъществява достъпът до и как се използва Услугата („Данни за използване“). Тези данни за използване могат да включват информация като адрес на интернет протокола на вашия компютър (например IP адрес), версията на браузъра, посетените от вас страници на нашата Услуга, час и дата на посещението ви, времето, прекарано на тези страници, уникални идентификатори на устройствата и други диагностични данни.

Използване на данните

Green Cape Media използва събраните данни за различни цели:

За предоставяне и поддържане Услугата

За да ви уведомяваме за промени в нашата Услуга

За да ви позволим да участвате в интерактивните функции на нашата Услуга, когато избирате да направите това

За предоставяне на обслужване и подкрепа на клиентите

За предоставяне и анализ или ценна информация, така че да можем да подобрим Услугата

За мониторинг на използването на Услугата

За откриване, предотвратяване и справяне с технически проблеми

Прехвърляне на данни

Вашата информация, включително личните данни, могат да бъдат трансферирани към — и поддържани на — компютри извън вашата държава, провинция или друга държавна юрисдикция, където законите за защита на данните могат да се различават от тези във вашата юрисдикция.

Тъй като ние работим на международно ниво, може да възникне необходимост за предаване на вашите лични данни на други компании, влизащи в нашата група или страни, с които сме сключили договор за предоставянето на определени услуги, за да ни помогнат да ви предоставяме нашите услуги. Тези страни могат да се намират в държави извън пределите на Европейския съюз. Законът за защита на данни и другите закони на тези държави може да не са толкова всеобхватни, както законите в Европейския съюз. Ако вие решите да ни предоставите лични данни, вие изрично се съгласявате с това, че ние ще предаваме тази информация и ще я съхраняваме на сървъри, разположени извън пределите на Европейския съюз – в тези случаи ние ще предаваме и съхраняваме вашата информация.

Green Cape Media ще предприеме всички разумно необходими стъпки за подсигуряването на безопасното боравене с вашите данни в съответствие с настоящата Политика за поверителност, и няма да се случи никакво предаване на вашите лични данни в организация или страна, ако не са предприети надлежните мерки за контрол, включително безопасността на вашите данни и друга лична информация.

Разкриване на данни

Законови изисквания

Green Cape Media може да разкрие вашите лични данни с добросъвестното убеждение, че тези действия са необходими за:

Съблюдаването на юридически задължения

За защита и закрила на правата и собствеността на Green Cape Media

За предотвратяване или разследване на възможни правонарушения във връзка с Услугата

За защита на личната безопасност на ползвателите на Услугата или широката общественост

За защита от юридическа отговорност

Сигурност на данните

Безопасността на вашите данни е важна за нас, по помнете, че нито един метод за предаване чрез интернет или метод за електронно съхраняване не е 100% безопасен. Макар да се стремим да използваме търговско приемливи средства за защита на вашите лични данни, ние не можем да гарантираме тяхната абсолютна безопасност.

Доставчици на услуги

Ние можем да наемаме странични компании и частни лица за съдействие на нашата Услуга („Доставчици на услуги“), за да предоставят Услугата от наше име, за оказване на свързани с Услугата услуги, и за да ни помагат да анализираме начина, по който се използва нашата Услуга.

Тези трети страни имат достъп до вашите лични данни, за да изпълняват тези задачи от наше име и са задължени да не ги разкриват или използват за никаква друга цел.

Връзки към други сайтове

Нашата Услуга може да съдържа връзки към други сайтове, които не се управляват от нас. Ако вие кликнете върху връзка на трета страна, вие ще бъдете пренасочени към уебсайта на тази трета страна. Настоятелно ви съветваме да се запознавате с Политиката на поверителност на всеки сайт, който посещавате.

Ние нямаме контрол над и не поемаме никаква отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на които и да било сайтове или услуги на трети страни.

Поверителност на комуникацията:

Green Cape Media ще бъде единственото лице, което използва вашите данни за комуникация. Предвидената комуникация ще бъде по имейл и няма да се разрешава на трети страни да правят това.

Поверителност по отношение на децата

Нашата Услуга не е насочена към лица под 18-годишна възраст („Деца“).

Ние не събираме съзнателно лична информация от лица на възраст под 18 години. Ако вие сте родител или настойник и знаете, че вашите деца са ни предоставили лични данни, ви молим да се свържете с нас. Ако ни стане известно, че сме събрали лични данни от деца без потвърждение за съгласието на родителите, ние ще предприемем стъпки, за да премахнем тази информация от нашите сървъри.

Промени в тази Политика за поверителност

Ние можем да обновяваме нашата Политика за поверителност от време на време. Ще ви уведомяваме за всички изменения, като поместим новата Политика за поверителност на тази страница.

Ние ще ви съобщим за това по електронната поща и/или в специално уведомление за нашата Услуга преди встъпването в сила на тези изменения, и ще обновим „датата на влизане в сила“ в горната част на настоящата Политика за поверителност.

Съветваме ви периодично да преглеждате тази Политика за поверителност за всякакви промени. Измененията в настоящата Политика за поверителност влизат в сила, когато се публикуват на тази страница.

Връзка с нас

Ако имате каквито и да било въпроси относно тази Политика за поверителност, моля, свържете се с нас:

По имейл: [email protected]

Като посетите тази страница на нашия уебсайт: https://www.greencapemedia.com/

Адрес на компанията

La Corvee House / сграда La Corvee

La Corvee

Alderney / Олдърни

Channel Islands /Нормандските острови

GY9 3TQ